Evenementen en wedstrijden

Hippische Ondernemer van het Jaar 2023: Inschrijving geopend

Paardensport hippisch ondernemer paarden

De verkiezingsronde voor de Hippische Ondernemer van het Jaar 2023 is van start gegaan. Tot 4 mei kunnen hippische ondernemers aangemeld worden, hetzij door het eigen bedrijf aan te melden, hetzij door het bedrijf van een ander voor te dragen. De winnaar van de eervolle titel en award ontvangt naast erkenning ook diverse andere waardevolle prijzen.

Doel van de verkiezing

De verkiezing heeft als doel succesvolle ondernemers de erkenning te geven die ze verdienen en andere hippische ondernemers in het land te inspireren door nieuwe inzichten en ideeën op te doen van deelnemende ondernemers.

Deelnamevoorwaarden en criteria

Om mee te doen aan de verkiezing moeten deelnemers voldoen aan bepaalde voorwaarden, zoals het hebben van een (hoofd)vestiging in Nederland en lidmaatschap van een brancheorganisatie die deel uitmaakt van FNHB, FNRS of LTO. De jury beoordeelt het ondernemerschap aan de hand van criteria zoals klantgerichtheid, onderscheidend en innovatief vermogen, aandacht voor kwaliteit (dierwelzijn en veiligheid), deelname aan collectieve regelingen binnen de sector, personeelsbeleid en bijscholing, en behaalde en te verwachten financiële rendement.

Eerdere winnaars

In de afgelopen 18 jaar zijn er verschillende winnaars geweest, waaronder Manege Lies Beuker, Stal de Kroo, Hengstenhouder van Uytert, Van Olst Horses, Manege ’t Halster, Pensionstal Zeggezicht, Manege Middenhof en Pensionstal-Stoeterij Geere-Stein.

Organisatie en jury

De verkiezing wordt georganiseerd door de Stichting HIP en vakblad De Hippische Ondernemer. De jury bestaat uit Ton Corbeau, Andries van Daalen, Peter van der Veeken, Annemiek van der Vorm en Monique van Hal.

Inschrijven en meer informatie

Voor meer informatie over de verkiezing, inschrijving en de wijze waarop het bedrijf gescreend wordt, kunt u terecht op de website. Om een deelnameformulier toegezonden te krijgen, neemt u contact op met het Secretariaat Stichting HIP, Esther Tacken: info@stichtinghip.info, t: 013-509 1666.

De winnaar wordt bekendgemaakt tijdens De Hippische Ondernemer Dag tijdens Horse Event 2023.

Aanbevolen artikelen

Nieuws van EquiHub

Minder lezen, meer weten

EquiHub maakt paardensportinformatie op internet toegankelijker voor Nederlandse en Belgische paardenliefhebbers. We houden lezers op de hoogte van relevante nieuws- en achtergrondartikelen uit nationale en internationale media.

Onze ervaren journalisten selecteren dagelijks belangrijke artikelen over de paardensport, waarna we een synopsis maken en een link naar het oorspronkelijke stuk bieden. EquiHub is zo een betrouwbare en uitgebreide bron voor paardenliefhebbers in Nederland en België.

Recent nieuws