Wet- en regelgeving

Mestwetgeving paardenhouders: belangrijke veranderingen in 2023

mestwetgeving voor paardenhouders mest wormen

Uitrijdperiodes voor mest aangepast

De mestwetgeving voor paardenhouders verandert in 2023, met invloed op de uitrijdperiodes van mest. De periode voor vaste strorijke mest op gras- en bouwland op zand en lössgronden wordt met één maand verruimd. Voor drijfmest of vloeibaar zuiveringsslib op bouwland wordt de uitrijdperiode met één maand verkort.

Gewasrotatie met rustgewassen verplicht

Op zand- en lössgronden is voortaan een 1:4 rotatie rustgewassen verplicht. Deze rotatie kan op perceelniveau of door strokenteelt binnen één jaar worden toegepast. De lijst met rustgewassen staat op de RVO-website.

Derogatie afgebouwd vanaf 2023

De stikstofnorm uit dierlijke mest op derogatiebedrijven gaat in 2023 met tien kilo omlaag. Daarnaast worden voorwaarden voor het bemonsteren van grond aangescherpt. Derogatiebedrijven moeten nu een grondmonster per vijf hectare laten steken.

Verplichte bufferstroken langs waterlopen

In 2023 moeten bufferstroken langs alle waterlopen worden aangelegd. De breedte van deze stroken hangt af van het type waterloop. Bemesten, gebruik van biociden en chemische gewasbeschermingsmiddelen is niet toegestaan in deze zones.

Gecombineerde opgave 2023: belangrijke data en wijzigingen

De Gecombineerde opgave moet vóór 15 mei 2023 ingevuld worden. Er zijn dit jaar veel wijzigingen, zoals intekenen van bufferstroken, aanmelden voor eco-regelingen en extra vragen. Begin op tijd met invullen en voorkom verrassingen.

Aanmelding GLB 2023 en wijzigingen in opgave

Aanmelding voor de GLB-regelingen moet uiterlijk op 15 mei 2023 gebeuren. Na deze datum is het niet meer toegestaan om aanvullingen in te dienen die leiden tot een hogere uitbetaling. Wijzigingen in het bouwplan kunnen worden doorgegeven tot 15 oktober.

Aanvraag GLB 2023 en aanmelding voor 2024

In de periode 15 oktober tot en met 30 november 2023 kan een definitieve aanvraag gedaan worden. In dezelfde periode moet de aanmelding voor 2024 plaatsvinden met een voorlopig bouwplan en planning van eco-activiteiten.

Bron: FNRS

Aanbevolen artikelen

Nieuws van EquiHub

Minder lezen, meer weten

EquiHub maakt paardensportinformatie op internet toegankelijker voor Nederlandse en Belgische paardenliefhebbers. We houden lezers op de hoogte van relevante nieuws- en achtergrondartikelen uit nationale en internationale media.

Onze ervaren journalisten selecteren dagelijks belangrijke artikelen over de paardensport, waarna we een synopsis maken en een link naar het oorspronkelijke stuk bieden. EquiHub is zo een betrouwbare en uitgebreide bron voor paardenliefhebbers in Nederland en België.

Recent nieuws