Overig nieuws

Pony vermoedelijk aangevallen door wolf

Exmoorpony gevonden in Wapserveen

Een exmoorpony, eigendom van de Drentse wolvenconsulent Jaap Mekel, is vermoedelijk door een wolf gegrepen. Het dode dier werd gevonden op een perceel in Wapserveen, waar Mekel het land voor Natuurmonumenten begraast. Het perceel huisvest ook Schotse hooglanders, galloways en andere exmoorpony’s.

Beperkte bescherming voor pony’s

Hoewel dierhouders wettelijk verplicht zijn om hun dieren te beschermen, bestond de omheining op Mekels perceel slechts uit twee stroomdraden. Mekel dacht dat een wolvenaanval niet waarschijnlijk was, aangezien pony’s in Duitsland slechts voor een half procent uitmaken van het dieet van wolven. Daarnaast stonden de dieren in kuddeverband op het terrein, wat hen doorgaans beschermt tegen aanvallen. Ook in andere natuurgebieden worden kuddes met pony’s en runderen minder vaak aangevallen door wolven.

Aantal wolvenaanvallen in Drenthe

Uit recente cijfers van BIJ12 blijkt dat wolven tussen 1 november 2022 en 15 februari 2023 vier keer een aanval deden op grote landbouwhuisdieren in Drenthe. In de periode van 1 augustus 2022 tot 31 oktober 2022 vonden evenveel aanvallen plaats. Deze statistieken tonen aan dat de dreiging van wolven in de regio reëel is.

Onderzoek naar wolf als dader

De pony had een wond aan de achterkant van het been, wat typerend is voor een wolvenaanval. Echter, omdat de pony lang in het water lag, is de kans op een succesvol dna-onderzoek klein. Hierdoor blijft onzekerheid bestaan over de exacte oorzaak van de verwonding en dood van de pony.

Mekel adviseert over bescherming tegen wolven

Als wolvenconsulent geeft Mekel advies aan dierhouders in Drenthe over hoe ze hun dieren, zoals schapen, geiten, pony’s en paarden, kunnen beschermen tegen wolven. Hij informeert hen ook over de Drentse subsidieregeling voor wolfwerende rasters.

Toekomstige maatregelen

Mekel zal met Natuurmonumenten overleggen of de dieren verplaatst moeten worden of dat er een wolfwerend raster moet komen. Natuurmonumenten heeft echter nog geen plannen om hierin actie te ondernemen, aangezien runderen en paarden over het algemeen weerbaar zijn tegen wolven en de kudde bescherming biedt.

Bron: RTV Drenthe

Aanbevolen artikelen

Nieuws van EquiHub

Minder lezen, meer weten

EquiHub maakt paardensportinformatie op internet toegankelijker voor Nederlandse en Belgische paardenliefhebbers. We houden lezers op de hoogte van relevante nieuws- en achtergrondartikelen uit nationale en internationale media.

Onze ervaren journalisten selecteren dagelijks belangrijke artikelen over de paardensport, waarna we een synopsis maken en een link naar het oorspronkelijke stuk bieden. EquiHub is zo een betrouwbare en uitgebreide bron voor paardenliefhebbers in Nederland en België.

Recent nieuws