Gezondheid en welzijn

Voorkom Westnijlvirus bij je paard met vaccinatie

paard, paardensport, springsport

Het West-Nijl virus is een virus dat door muggen wordt overgedragen en ziekte kan veroorzaken bij mensen en dieren. Ook in Nederland is het Westnijlvirus inmiddels aangetroffen. Als paardensporter wil je natuurlijk voorkomen dat je paard ziek wordt. In dit artikel lees je meer over de symptomen, diagnose, behandeling en preventieve maatregelen tegen het virus. Belangrijkste preventieve maatregel is het vaccineren van je paard.

Symptomen van Westnijlvirus bij paarden

Een Westnijlinfectie bij paarden kan zonder symptomen verlopen, maar kan ook algemene symptomen zoals koorts, sloomheid, niet eten of wat lichte koliek geven. Soms kunnen ook neurologische symptomen optreden zoals spiertrillingen, ataxie en gedragsveranderingen. In het ergste geval raken paarden verlamd en komen te overlijden of moeten worden geëuthanaseerd.

Diagnose en behandeling

Het Westnijlvirus kan worden vastgesteld door bloedonderzoek. Er is geen specifieke therapie tegen het Westnijlvirus. Als een paard ziek wordt, kan het alleen ondersteunend geholpen worden.

Verspreiding en preventie

De verspreiding van het Westnijlvirus verloopt via besmette muggen. Preventieve maatregelen voor paarden bestaan uit vaccineren en het voorkomen van muggenbeten. Het voorkomen van muggenbeten kan bijvoorbeeld door gebruik van insectenwerende middelen en vliegendekens. Het is daarnaast verstandig om stilstaand water wat een goede broedplaats voor muggen is, zoveel mogelijk te voorkomen.

Vaccinatie

Het is mogelijk om je paard te vaccineren tegen het Westnijlvirus. Er kan gevaccineerd worden vanaf 5-6 maanden leeftijd. De eerste keer moet er een basisvaccinatie plaatsvinden, 2 entingen met 3-6 weken tussentijd. Daarna dient de vaccinatie jaarlijks te worden herhaald, het liefst vlak voor het muggenseizoen (in april/mei) zodat paarden beschermd zijn tijdens de meest kritieke periode in augustus/september. Bescherming wordt bereikt 2-3 weken na de basisvaccinatie. Het is mogelijk om een individueel paard op een stal te vaccineren.

Advies

Overleg met je dierenarts wat in jouw geval verstandig is. Voorkomen is beter dan genezen. Laat je paard vaccineren tegen het Westnijlvirus om te voorkomen dat hij ziek wordt. Eerder werd het vaccineren van paarden vooral aanbevolen als ze naar het buitenland gingen of wanneer ze van grote waarde waren. Nu het Westnijlvirus ook in Nederland voorkomt, is het verstandig om je paard te beschermen.

Vraag ook aan je dierenarts welke preventieve maatregelen je kunt nemen om muggenbeten bij je paard te voorkomen. Dit kan bijvoorbeeld door gebruik te maken van insectenwerende middelen en vliegendekens en het voorkomen van stilstaand water in de omgeving van het paard.

Zorg ervoor dat je paard jaarlijks gevaccineerd wordt, het liefst vlak voor het muggenseizoen, zodat hij beschermd is tijdens de meest kritieke periode in augustus/september. Door te vaccineren is het paard beschermd en kan het ziekteproces minder heftig verlopen als hij toch besmet raakt met het Westnijlvirus.

Let ook op de symptomen bij je paard en neem contact op met je dierenarts als je vermoedt dat je paard besmet is met het Westnijlvirus. Zo kan er snel en adequaat gereageerd worden en kan verdere verspreiding van het virus voorkomen worden.

Kortom, voorkom het Westnijlvirus bij je paard en laat hem vaccineren. Overleg met je dierenarts welke maatregelen het beste zijn. Zo kun je samen zorgen voor een gezond en fit paard, ook tijdens het muggenseizoen.

Bron: KNHS

Aanbevolen artikelen

Nieuws van EquiHub

Minder lezen, meer weten

EquiHub maakt paardensportinformatie op internet toegankelijker voor Nederlandse en Belgische paardenliefhebbers. We houden lezers op de hoogte van relevante nieuws- en achtergrondartikelen uit nationale en internationale media.

Onze ervaren journalisten selecteren dagelijks belangrijke artikelen over de paardensport, waarna we een synopsis maken en een link naar het oorspronkelijke stuk bieden. EquiHub is zo een betrouwbare en uitgebreide bron voor paardenliefhebbers in Nederland en België.

Recent nieuws