Wet- en regelgeving

Wateropvang: een kans voor paardenhouders

wateropvang paardenhouders paarden paardensport

Subsidies voor wateropvang en duurzame projecten bij paardenhouders

Paardenhouders kunnen gebruik maken van subsidies om bewuster om te gaan met water en hun bedrijf te verduurzamen. Mariska Teurlings, specialist op het gebied van subsidies bij Epiic, benadrukt dat hippische ondernemers nog te weinig gebruik maken van beschikbare subsidies gericht op wateropvang en duurzaamheid.

Twee soorten subsidies: projectbasis en fiscale basis

Subsidies kunnen op projectbasis worden aangevraagd, waarbij geld wordt verstrekt voor de uitvoering van de investering, of op fiscale basis, waarbij de subsidie in de vorm van aftrek op winstbelasting komt. MIA (Milieu Investerings Aftrek) en Vamil (willekeurige aftrek) regelingen zijn voorbeelden van fiscale subsidies die paardenhouders kunnen benutten.

Projectsubsidies beperkt beschikbaar voor paardenhouders

Projectsubsidies voor wateropvang zijn vaak alleen beschikbaar voor landbouwers, waardoor paardenhouders zonder landbouwactiviteiten of voldoende grond moeilijker in aanmerking komen. Daarnaast zijn deze subsidies vaak lokaal en sporadisch beschikbaar, wat de toegankelijkheid voor paardenhouders beperkt.

Fiscale subsidies voor rijbanen met wateropvang bij paardenhouders

Een populaire subsidieoptie voor paardenhouders is het fiscale voordeel op rijbanen met bijvoorbeeld een eb- en vloedsysteem, gevoed door water afkomstig van bedrijfsdaken. Het overtollige water kan op het terrein worden opgeslagen in een wadi of afgedamde sloot. Fiscale voordelen kunnen worden behaald met MIA, Vamil, en soms ook KIA (Klein Investerings Aftrek).

Overige vergroenings- en wateropvangopties voor paardenhouders

Andere milieuvriendelijke investeringsopties op de milieulijst omvatten realisatie van landschapselementen en wateropslag in bebouwde omgevingen. Het is belangrijk om aan de specifieke eisen te voldoen om in aanmerking te komen voor fiscale voordelen bij deze projecten.

Fiscale subsidies hebben algemene regels die paardenhouders moeten volgen om in aanmerking te komen voor de voordelen. Enkele van deze regels zijn:

  1. Het indienen van een aanvraag binnen drie maanden na het aangaan van de investeringsverplichting.
  2. Een minimale investering van € 2.500.
  3. Het in stand houden van het duurzame bedrijfsmiddel volgens de beschreven eisen voor minimaal 5 jaar.

Door zich aan deze regels en voorwaarden te houden, kunnen paardenhouders succesvol gebruik maken van de beschikbare fiscale subsidies voor wateropvang en duurzaamheid in hun bedrijf.

Contact opnemen voor meer informatie en begeleiding

Als paardenhouder die geïnteresseerd is in het verduurzamen van het bedrijf en het benutten van subsidiemogelijkheden, is het raadzaam om contact op te nemen met een expert op het gebied van subsidies. Mariska Teurlings van Epiic is een specialist in deze materie en kan paardenhouders adviseren en begeleiden bij het aanvragen van subsidies en het implementeren van duurzame projecten. Neem contact op met Mariska Teurlings via mariska.teurlings@epiic.nl voor meer informatie en ondersteuning.

Bron: Hippische Ondernemer

Aanbevolen artikelen

Nieuws van EquiHub

Minder lezen, meer weten

EquiHub maakt paardensportinformatie op internet toegankelijker voor Nederlandse en Belgische paardenliefhebbers. We houden lezers op de hoogte van relevante nieuws- en achtergrondartikelen uit nationale en internationale media.

Onze ervaren journalisten selecteren dagelijks belangrijke artikelen over de paardensport, waarna we een synopsis maken en een link naar het oorspronkelijke stuk bieden. EquiHub is zo een betrouwbare en uitgebreide bron voor paardenliefhebbers in Nederland en België.

Recent nieuws