Gezondheid en welzijn

Wolvenoverlast bestrijden

Stijgende vraag naar wolfwerende middelen

Met een groeiend aantal wolven in Nederland zoeken (hobby)boeren, schaapherders en particulieren naar manieren om hun dieren te beschermen. Bedrijven gespecialiseerd in agrarische afrasteringen ervaren een toenemende vraag naar wolfwerende middelen en passen hun aanbod hierop aan. Deze bedrijven richten zich voornamelijk op het verstrekken van advies en de verkoop van geschikte afrasteringen.

Elektrische afrasteringen als effectieve oplossing

Werkgroep Wolf Nederland benadrukt dat elektrische afrasteringen met stroomdraden op verschillende hoogtes het beste werken om de wolf op afstand te houden. Echter, meningen over de exacte hoogte van deze afrasteringen lopen uiteen. BIJ12 adviseert om 120 centimeter aan te houden. Het is belangrijk om te weten dat wolven eerder onder een hek doorkruipen dan er overheen springen.

Gallagher Europe speelt in op toenemende vraag

Gallagher Europe, gespecialiseerd in schrikdraadoplossingen, merkt een stijgende vraag naar wolfwerende oplossingen. Op basis van ervaringen in andere landen, zoals Duitsland, Oostenrijk en Scandinavië, geven ze advies over de best passende oplossingen voor Nederland. Ze ontwikkelen ook nieuwe producten die passen bij de vraag van de boer en werken samen met dierhouders en natuurorganisaties om de best passende oplossingen te vinden.

Subsidies voor wolfwerende maatregelen

In Drenthe en Friesland is een subsidie van maximaal 20.000 euro per dierhouder beschikbaar voor het installeren of vervangen van wolfwerende maatregelen. In Groningen is nog geen dergelijke subsidieregeling, maar deze wordt verwacht in de toekomst. Gallagher Europe brengt de Nederlandse subsidies in kaart en deelt deze online.

Wolfwerende maatregelen

in de praktijk Schaapherder Erika Visser maakt gebruik van stroomnetten, kuddebeschermingshonden, een fence alarm en wildcamera’s om haar schapen te beschermen tegen wolven. Ze is een jaar vrij van aanvallen, maar erkent dat het een kwetsbaar systeem blijft. Andere boeren en dierenhouders zijn ook op zoek naar effectieve oplossingen om hun dieren te beschermen tegen wolven.

Doelwitten van wolven

In 2022 werden in de noordelijke provincies meer dan 130 meldingen van schade door wolvenoverlast geregistreerd. Vooral schapen, maar ook pony’s, kalveren en koeien zijn doelwitten van wolven. BIJ12 houdt deze cijfers bij en publiceert ze op hun website. Wolven zijn van nature opportunistische jagers en kiezen hun prooien op basis van beschikbaarheid en kwetsbaarheid.

Aanpassing aan de groeiende wolvenoverlast

Het is belangrijk voor veehouders, hobbyboeren en particulieren om zich aan te passen aan de groeiende wolvenpopulatie in Nederland. Dit kan door het treffen van preventieve maatregelen en het zoeken naar manieren om samen te leven met de wolven. Het delen van kennis en ervaringen tussen de verschillende betrokkenen kan helpen om de beste strategieën te ontwikkelen en te implementeren.

Voorlichting en samenwerking

Organisaties zoals Werkgroep Wolf Nederland en BIJ12 werken samen met boeren en andere belanghebbenden om voorlichting te geven over het leven met wolven. Ze bieden informatie over de gedragingen van wolven, hoe ze te herkennen, en hoe het beste te reageren op hun aanwezigheid. Het is belangrijk dat alle betrokkenen op de hoogte zijn van de nieuwste inzichten en adviezen.

Onderzoek en monitoring wolvenoverlast

Onderzoek naar de wolvenpopulatie en hun interactie met de landbouw en veeteelt is van groot belang om de situatie beter te begrijpen en effectieve oplossingen te vinden. Monitoring van wolven helpt bij het identificeren van trends en veranderingen in hun gedrag, zodat passende maatregelen kunnen worden genomen.

Toekomstperspectief

Terwijl de wolvenpopulatie in Nederland blijft groeien, zullen de uitdagingen en kansen rondom het samenleven met wolven evolueren. Het is essentieel voor boeren, schaapherders en particulieren om te blijven leren en zich aan te passen aan de veranderende omstandigheden. Dit betekent investeren in effectieve wolfwerende maatregelen, samenwerken met organisaties en andere belanghebbenden, en voortdurend op zoek gaan naar de best mogelijke oplossingen om een evenwicht te vinden tussen het beschermen van vee en het respecteren van de natuurlijke habitat van wolven.

Aanbevolen artikelen

Nieuws van EquiHub

Minder lezen, meer weten

EquiHub maakt paardensportinformatie op internet toegankelijker voor Nederlandse en Belgische paardenliefhebbers. We houden lezers op de hoogte van relevante nieuws- en achtergrondartikelen uit nationale en internationale media.

Onze ervaren journalisten selecteren dagelijks belangrijke artikelen over de paardensport, waarna we een synopsis maken en een link naar het oorspronkelijke stuk bieden. EquiHub is zo een betrouwbare en uitgebreide bron voor paardenliefhebbers in Nederland en België.

Recent nieuws